හොඳම කන්‍යා යෝනිය තේරීමේ තරඟයක් ඇරඹෙයි – වීඩියෝ

සෙල්ලම් ලිංගික උපකරණ නිපදවන සමාගමක ප්‍රචාරක නිලධාරියෙකු වන බ්‍රයන් ස්ලෝන් විසින් අපූරු තරඟයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. ඒ ලොව ප්‍රථමවරට හොඳම කන්‍යා යෝනිය තේරීමේ තරඟයයි.

මේ සඳහා ‍එලයිට් ඩේලි නම් එම උපකරණ නිපදවන සමාගම සෑම කාන්තාවකගෙන්ම තම යෝගි මුඛ‍යේ ඡායාරූප අදාල තරඟයට ඉදිරපත් කරන ලෙසත් ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා. ඊට ජනතාවට 1 සිට 10 දක්වා ප්‍රතිචාර ලබා දීමට අවස්ථාව සලසා ඇති බව සදහන්.

ඉන් තෝරා ගන්නා හොඳම කන්‍යාවන් තිදෙනාට නවක්‍රමයෙන් නිෂ්පාදිත උපකරණ භාවිතා කිරීම සහ ප්‍රවර්ධනයට අවස්ථාව ලබා දීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා.

One thought on “හොඳම කන්‍යා යෝනිය තේරීමේ තරඟයක් ඇරඹෙයි – වීඩියෝ

  • September 17, 2016 at 12:57 pm
    Permalink

    සමනලී පොන්සේකව යවමුද

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.