2018 පුංචි ඡන්දය

2018 පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම ඊයේ(10) පැවැත්වුණා. එහි ප්‍රතිපල වලට අනුව ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ විශිෂ්ට ජයක් ලබා ගෙන තිබෙනවා.

පලාත් පාලන ආයතන 340 අතුරින් පළාත් පාලන ආයතන 239 කට අධික ප්‍රමාණයක ජය තහවුරු කර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ සමත් වුණා. ඒ අනුව ඔවුන් සමස්ත දිස්ත්‍රික්ක 24න් දිස්ත්‍රික්ක 19ක බහුතර බලය තහවුරු කරගෙන තිබෙනවා.

2018 පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීමේ සමස්ත ප්‍රතිඵලයට අනුව පළාත් පාලන ආයතන 340න් 239කට අධික පළාත් පාලන ආයතන රැසක බලය තහවුරු කර ගෙන තිබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණයි.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය පළාත් පාලන ආයතන 36 ක බලය හිමි කර ගැනීමට සමත් වී තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුඛ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය පළාත් පාලන ආයතන 9ක බලය තහවුරු කර ගෙන තිබෙනවා.

ඉලංගෙයි තමිල් අරුසුකච්චි පක්ෂය ජයග්‍රහණය කළ පළාත් පාලන ආයතන ගණන 27ක්.

මේ අතර ශ්‍රී ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය පලාත් පාලන ආයතන 5ක හිමිකර ගෙන තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය ජයග්‍රහණය කළ පළාත් පාලන ආයතන සංඛ්‍යාව 3ක්.

මෙම පළාත් පාලන මැතිවරණය ඉතිහාසයේ වැදගත් මැතිවරණයක් වනවා. මන්ද යත් ඉතිහාසයක් නොමැති අලුත්ම පක්ෂයක් ලෙස පැමිණි ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණට විශිෂ්ට ජයක් හිමි කරගැනීම සහ ජනාධිපතිපති තුමාගේ හා අගමැති තුමා තරග වැදුණු පක්ෂ දෙකටම වඩා ඉහළට පැමිණීමට ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ නම් අලුත් පක්ෂයට හැකියාව ලැබීමයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.