73 හැවිරිදි ගායකයා 29 හැවිරිදි පෙම්වතියව මවක් කරලා

පීතෘත්වය ලබාගැනීමට ඇතමුන් දැඩි උත්සාහයක නිරතව සිටිනවා. ඒ සදහා වාසනාවත් තිබිය යුතුයි. පීතෘත්වය ලබා එම දරුවන්ගෙත් දරුවන් දැකීමට ඊටත් වඩා වාසනාවක් තිබිය යුතුයි. සීයා කෙනෙකු වීම ජීවිතයේ සුන්දර කඩඉමක් පසුකිරීමක් ලෙසයි සැලකෙන්නේ. මේ වන විට සීයා කෙනෙකු වී සිටින ජනප්‍රිය ගායකයකු 8 වන වරටත් පීතෘත්වය ලබා තිබෙනවා. ඒ සිය 29 හැවිරිදි පෙම්වතිය පිරිමි දරුවකු ප්‍රසූත කිරීමත් සමගයි.

Sir Mick Jagger මෙලෙස පීතෘත්වය ලබා ගත්තේ 2014 වසරේ සිට පෙම්වතිය වූ ballerina Melanie Hamrick ක් කුලුදුලේම මවක් බවට පත්කරමින්.

Leave a Reply

Your email address will not be published.