උතුරේ පරිසර කොල්ලය

උතුරේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා සැපයුම් කරන සමාගම් ඔවුන්ගේ ලාභය ගැන පමණක් සිතීම නිසා පළාතේ පාරිසරික ගැට‍ළු රැසක් උද්ගත වී ඇති බවට ප්‍රදේශවාසීහු චෝදනා කරනවා. එම සමාගම් තමන්ට අයත් ඉඩම්වලින් පස් සහ බොරලු කැපීම හේතුවෙන් ඉඩම්වල විශාල වලවල් සෑදී ඇති බවයි ඔවුන් පවසන්නේ.

දිනකට පස් සහ බොරලු රැගත් ටිපර් රථ 600 – 700 අතර ප්‍රමාණයක් මහා මාර්ගවල ගමන් කිරීම නිසා එම මාර්ග පරිහරණය කරන සාමාන්‍ය වැසියන්ට සහ මග දෙපස ජීවත් වන වැසියන්ට පීඩාකාරී තත්ත්වයකට මුහුණ දීමට සිදු වී ඇති බව ඔවුන් පෙන්වා දෙනවා.

බොරළු සහ පස්වලින් පැන නගින දූවිල්ල හේතුවෙන් සිය දරුවන්ට සෞඛ්‍ය ගැටලුවලට මුහුණ පෑමට සිදු වී ඇති බවත් උතුරේ වැසියෝ පවසන්නේ. ටිපර් රථ අධික වේගයෙන් මහමග ගමන් කිරීම හේතුවෙන් මාර්ග අනතුරු වැඩි වීමේ අවදානමක් පවතින බවත් ප්‍රදේශවාසීහු පෙන්වා දෙනවා.

බොරළු සහ පස්වලට අමතරව මහා මාර්ග දෙපස මෙන්ම තම ඉඩම්වලද පිහිටි වටිනා ගස් නීති විරෝධී අන්දමට කපා ගෙන යන බවටත් චෝදනාවක් පවතිනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් පළාතේ බලධාරීන්ට කොතෙක් පැමිණිලි කළද නීතිය ක්‍රියාත්මක නොවන්නේ අදාළ සමාගම් දේශපාලන බලවතුන්ගේ අනුමැතිය හා විශේෂ අනුග්‍රහය මත එම ක්‍රියාකාරකම්වල නිරත වන බැවින් බවයි උතුරේ වැසියන් පවසන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.