ඔලිම්පික් පාපැදි තරග අවසානයේ තිබූ පාර්සලයක් පුපුරුවා හරී

රියෝ ඔලිම්පික් උළලේ පිරිමි පාපැදි තරග අවසන් සීමාවේ කොපකබානා වෙරළ ආසන්නයේ තිබූ සැක කටයුතු පාර් සලයක් පුපුරුවා හැරීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා. බ්‍රසීල බෝම්බ නිෂ්ක්‍රිය අංශ ඒ සදහා කටයුතු කර ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර් තා කරන්නේ. එමෙන්ම වෙඩි හඩක්ද ඇසී ඇතැයි සදහන්. මෙලෙස පුපුරුවා හැරුණු සැක කටයුතු පාර් සලය දුරස්ථ පාලකයක් මගින් පුපුරුවා හැරීමට හැකි බෝම්බයක් බවටයි මත පළවන්නේ.

රියෝ ඔලිම්පික් තරගාවලිය ආරම්භයට පෙරම ත්‍රස්ථ තර් ජන එල්ල වුණා. එහෙත් සමාරම්භක උළෙල විචිත්‍රවත්ව පැවැත්වීමට සංවිධායකයින්ට හැකිවූනේ අධි ආරක්ෂාවක් යටතේයි. රටවල් දෙසිය දෙකක ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් එක්ව සිටින තරගාවලියට ආරක්ෂාව සැපයීම සදහා තවදුරටත් පියවර ගන්නා බව මෙම පාර් සලය පුපුරුවා හැරීමෙන් අනතුරු එරට පොලීසිය පවසා තිබෙනවා.

36F1501800000578-3727012-image-a-6_1470505139369

36F1C35400000578-3727012-image-a-16_1470511580646

Leave a Reply

Your email address will not be published.