බැදුම්කර සිද්ධිය යට ගැසීමට නියෝජ්‍ය සභාපති ගත් උත්සාහය

මහත් ආන්දෝලනයකට තුඩුදුන් මහ බැංකුවේ බැදුම්කර සිද්ධියට අදාල ටෙන්ඩර් කමිටු සභාපති මහ බැංකු නියෝජ්‍ය සභාපති පී සමරසිරි මහතාගෙන් කෝප් කමිටුව කරුණු විමසා තිබෙනවා. මහබැංකු අධිපති ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි ද ඇතුලුව ඉහළම නිලධාරීන් පිරිසක් මෙලෙස කෝප් කමිටුව හමුවේ කරුණු දක්වා ඇත. එලෙස උත්තර දුන් දස දෙනාගෙන් නව දෙනෙකු විරුද්ධව අදහස් දක්වූ බවයි වාර්තා වන්නේ. එහි අක්‍රමිකතාවක් සිදුව නැති බව පවසා ඇත්තේ සමරසිරි මහතා පමණක් බවයි කෝප් කමිටු සාමාජිකයකු කියා සිටියේ.

මහබැංකු බැදුම්කර සිද්ධියට අදාල රජයේ විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාව කෝප් කමිටුව අධ්‍යනය කිරීමෙන් අනතුරුව එම වාර්තාවට අදාල විගණන නිරික්ෂණයන්ට පිලිතුරු ලබාදෙන ලෙස මහබැංකුවට දැනුම් දී තිබුණා. එහෙත් එලෙස ඉල්ලා සිටි විගණන නිරීක්ෂණ බොහෝමයක් ලබාදීමට මහ බැංකු නිලධාරීන් අපොහොසත් වී තිබෙනවා.

මීට අමතරව මහ බැංකුව යටතේ ඇති ණය දෙපාර් තමේන්තුවේ අත්පොත පාදක කරගෙන ද එහිදී කරුණු සාකච්ජා වී ඇතැයි වාර්තා වනවා. මහ බැංකු බැදුම්කර සිද්ධිය වූ දිනයේ රුපියල් මිලියන 1,680 ක පාඩුවක් සිදුව ඇති බව විගණකාධිපති වාර්තාව මගින් පෙන්වා දී තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.