ඇමති නවීන් ඉල්ලා අස්වන බවට තර්ජනය කරයි

තේ මණ්ඩලයේ ප්‍රවර්ධන කටයුතු වෙනුවෙන් තිබෙන මුදල්, මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් ගතහොත් ඉල්ලා අස්වන බව අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක මහතා පවසනවා. ඇඹිලිපිටියේ පැවති තේ සැකසුම් කර්මාන්ත ශාලාවක් විවෘත කිරීමේ උත්සව අවස්ථාවකට එක්වෙමින් වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා.

“අපගේ තේ මණ්ඩලයේ තිබෙන මුදල්, විශේෂයෙන්ම අලෙවිකරණයට අපිට තිබෙන මුදල්, සිලෝන් නාමය ආරක්ෂා කරලා ඉදිරියට ගෙනියන්න තිබෙන මුදල්, මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් ගන්න යනවා කියලා මට ආරංචියක් ලැබුණා. එහෙම ගන්න යනවා නම් මටත් මේ තනතුරේ ඉන්නත් බැහැ. මගේ මුදල් එහෙම ගන්න යනවා නම් මට ඉල්ලා අස්වෙන්න සිද්ධ වෙනවා”

“මේක තේ කර්මාන්තයේ මුදල්. මේවා සෙස් එකෙන් එකතු කළ මුදල්. මේ රජයේ මුදල් මුදල් නෙමෙයි. ඩොලර් මිලියන 60 ක් පමණ තිබෙනවා. මුදල් අමාත්‍යාශයේ අඩුපාඩු නිසා මේ මුදල් මගෙන් ගන්න බැහැ. එහෙම වුණොත් විශාල අසාධාරණයක්” යැයි අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් මෙහිදී කියා සිටියේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.