උතුරේ බුදු පිලිම කැඩූ පුද්ගලයින්ට වැඩ වරදින ලකුණු

උතුරු ප්‍රදේශයේ ස්ථාන කිහිපයක සිදු කර ඇති බුදු පිළිම විනාශ කිරීම් පිළිබද සිද්ධීන් සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය නීතිමය පියවර කඩිනමින් ගන්නා ලෙසට නීතිය සහ සාමය පිළිබද අමාතයවරයා වෙත අතුරු තහනම්නියොගයක් නිකුත් කරන ලෙසට ඉල්ල ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරනයට මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක්  ගොනු කර තිබෙනවා.

මෙම පෙත්සම දර්ශන වේරදුවගේ නැමැති නීතිඥවරයා විසින් ගොනු කර ඇති බවයි දැක්වෙන්නේ. වව්නියාවේ මාන්කුලම්ප්‍රදේශය ඇතුලු ප්‍රදේශ ගනණාවක විනාශයට කල් වු මෙම බුදු පිළිම යළි එම ස්ථාන වල පිහිටුවීමට අවශය පියවර ගන්නා ලෙසට බුද්ධ ශාසන අමතයවරයාට නියොගයක් නිකුත් කරන ලෙසත ද පෙත්සම්කරු සියපෙත්සමින් ඉල්ලා තිබෙනවා.

මෙම පෙත්සමින් නීතිය සහ සාමය පිළිබද අමාතය සාගල රත්නායක, උතුරු පළත මහ ඇමති සි.වි.විග්නේශ්වරන්, බුද්ධ ශාසන අමාතය විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා ඇතුලු පාර්ශව 6 ක් වග උත්තරකරුවන් ලෙස නම් කර ඇති බවයි දැක්වෙන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.