චතුරගේ අතිනත ගත් දිලූෂි – Photos

දෙරණ නාලිකාවේ මාධ්‍යවේදියා චතුර අල්විස් විවාහයේ උත්සවය පසුගියදා පැවැත්වුණි. චතුර සහ දිලුෂිගේ ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින් බලන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published.