ජන්ද ගුන්ඩුවක් ලෙස කුලය සහ ආගම භාවිතය තහනම් කරයි

මහමැතිවරණවල දී ඡන්ද දිනා ගැනීම සඳහා දේශපාලකයන් ආගම හෝ කුලය පාවිච්චි කරනු ලැබීම නතර කළයුතු බව ඉන්දීය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීන්දු කර තිබෙනවා. මැතිවරණ ක්‍රියාවලිය අනාගමික කාර්යයක් වන බව පෙන්වා දෙන ඉන්දීය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ආගම දේශපාලනයේ භූමිකාවක් නොවන බවයි තීන්දු කර ඇත්තේ. එවැනි තත්වයක් යටතේ ආගම සහ කුලය ඡන්ද ආකර්ෂණය කර ගැනීමට පාවිච්චි කරනු ලැබීම මැතිවරණ නීතිය යටතේ දූෂණයක් වන බවත් ඉන්දීය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය පෙන්වා දෙනවා.

එම ඓතිහාසික තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත්කරනු ලැබුනේ උත්තර් ප්‍රදේශ් ප්‍රාන්ත මැතිවරණයට සති දෙකක් තිබියදීයි. උත්තර් ප්‍රදේශ් ප්‍රාන්ත සභා මැතිවරණයේ දී කුලය සහ ආගම් නිතරම මුල් තැනක් ගන්නවා.

පන්ජාබ්, උත්තර්කාන්ද් සහ ගෝවේ යන ප්‍රාන්තසභා මැතිවරණත් ඉදිරි කාලය තුළ පැවැත්වීමට නියමිතයි.

මිනිසා සහ දෙවියන් අතර සම්බන්ධතාවය පෞද්ගලික තෝරා ගැනීමක් වන හෙයින් එවැනි කාර්ය සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍යයේ මැදිහත්වීම තහනම් කරනු ලැබ ඇති බව ප්‍රකාශයට පත්කරනු ලැබු ඉන්දීය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුවේ සදහන්.

අගවිනිසුරු ටී.එස්.තාකුර්(TS Thakur) ප්‍රමුඛ ඉන්දීය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ සත්පුද්ගල විනිශ්චය මණ්ඩලයක් ඉදිරියේ ඉහත කී කාරණය විභාග කෙරුණ අතර, විනිශ්චයකාරවරුන් තිදෙනකු වෙනස් මතයක සිටි අතර බහුතරයේ එකඟතාව අනුව අධිකරණය සිය තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත්කළා.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.