නියෝජ්‍ය කථානායක තිලංග ක්‍රිකට් ආයතනයේදී ඔලුවෙන් හිටගෙන

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ වංචා සහ දූෂණ සිදුව ඇති බව පවසමිනුයි තිලංග සුමතිපාල මහතා එහි සභාපති ධූරයට පත්වූයේ. එහෙත් ඔහු පසුගිය පාලනය සිදුකළ කිසිදු වංචාවක් හෝ දූෂණයක් මෙතෙක් සොයාගෙන නැහැ. එමෙන්ම ක්‍රිකට් ආයතනයේ සේවකයින් ප්‍රමාණය අධික බව පවසමිනුයි තිලංග බලයට පැමිණියේ. ඒ වන විට ක්‍රිකට් ආයතනයේ සේවකයින් 260 දෙනෙකු සේවයේ යෙදී සිටියා.

සේවකයින් අධික බව පවසමින් තිලංග සුමතිපාල මහතා පසුගිය දිනවල බොහෝ කොන්ත්‍රාත් සේවකයින්ගේ සේවා කාලය දීර්ඝ කිරීමෙන් වැලකී සිටියා. එහෙත් එම තනතුරුවලටම මේ වන විට වෙනත් පිරිසක් බදවාගෙන ඇතැයි වාර්තා වනවා. ඊට අමතරව නව තනතුරු නිර්මාණය කරමින් තවත් සේවකයින් පිරිසක් බදවාගෙන ඇතැයි සදහන්.

මේ අනුව ක්‍රිකට් ආයතනයේ සේවකයින්ගේ ප්‍රමාණය 300 ඉක්මවා ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. තිලංග සුමතිපාල මහතා ක්‍රිකට් සභාපති වූ පසු නව සේකයින් 40 ක් වැඩිපුර බදවාගැනීම ඊට හේතුවයි.

ක්‍රිකට් ආයතනයේ සහය මාධ්‍ය කළමණාකරුවෙක් සිටියේ නැහැ. එහෙත් මේ වන විට සහය මාධ්‍ය කළමණාකාරිනියක් බදවාගෙන ඇති බව සදහන්. මෙලෙස නව තනතුරු සදහා සේවකයින් බදවාගැනීම ක්‍රිකට් ආයතනයේ මූල්‍ය අංශය වෙත දැඩි බලපෑමක් එල්ල කර ඇති බවත් වාර්තා වනවා. නව බදවාගන්නා පුද්ගලයන්ට වැඩි වැටුප් ගෙවන බවත් සදහන්.

එහෙත් පසුගිය කාලය තුල ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ට සිදුකරන ගෙවීම් කප්පාදු කරනු ලැබුවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.