ඉරාජ් කොන්ඩම් පැකට්ටුවත් මියුසික් වීඩියෝවකට ගෙනත් දෙක පටලයි – Video

ඉරාජ් වීරරත්න කරළියට ගෙන එන ලද “ආශාවරී“ මියුසික වීඩියෝව නිසා මේ වන විට සමාජය තුළ විශාල කතා බහක් ඇතිවී තිබෙනවා. ඒ එක් තරුණයෙකු විසින් තවත් තරුණයෙකුට හුවමාරු කරන ලද කිසියම් පැකට්ටුවක් හේතුවෙන්. එය කොන්ඩම් පැකට්ටුවක් ලෙසයි දැක්වෙන්නේ්‍.

කෙසේ වෙතත් මේ සම්බන්ධයෙන් අන්තර්ජාලය පුරා වීඩියෝ නිෂ්පාදනය වෙමින් හුවමාරු වෙන තත්ත්වයක් දකින්නට ලැබෙනවා. සමාජයෙන් ඇසෙන කතා අනුව නම් ඔවුන් කියන්නේ “ ඉරාජ් නිසා දෙක මාරුවෙලා“ කියලයි.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.