ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට එරහිව ඉන්දීය අගමැතිට ලිපියක්

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව අත්අඩංගුවට ගත් ඉන්දිය ධීවරයින් 10 දෙනා නිදහස් කර ගැනිමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස ඉල්ලමින් තමිල්නාඩු මහ ඇමති ඕ. පනීර්සෙල්වම් ලිපියක් මාර්ගයෙන් දන්වා ඇතැයි වාර්තා වනවා. අත්අඩංගුවට ගත් ඉන්දීය ධීවරයින් මෙන්ම ඔවුන්ගේ යාත්‍රාද නිදහස් කරන ලෙස මහ ඇමතිවරයා ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍යවරයාගෙන් ඉල්ලා තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකාවට අයත් මුහුදු තීරයට නිති විරෝධී ලෙස ඇතුල් වූ මෙම ඉන්දිය ධීවරයින් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවයි අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.