මහින්ද ජනාධිපති විමර්ශන කොමිසමට

හිටපු අමාත්‍ය මහින්ද යාපා අබේවර්ධන ජනාධිපති විමර්ශන කොමිසමට අද(22) කැඳවා තිබුණා. පසුගිය පාලන සමයේදී හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව ගොවි පර්යේෂණ කටයුතු හා පුහුණු කිරීම් ආයතනයේ වාහන හා සේවකයින් අවභාවිත කළ බවටයි ඔහුට චෝදනා එල්ලවී ඇත්තේ.

ඒ පිළිබඳ ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනීම සඳහායි ඒ මහතා ජනාධිපති විමර්ශන කොමිසමට කැඳවා තිබුණේ. එහෙත් හිටපු අමාත්‍ය මහින්ද යාපා අබේවර්ධනගෙන් ප්‍රකාශ සටහන් කර ගැනීම අද දිනයේදී සිදුවූයේ නැති අතර එය ලබන 28 වනදා දක්වා කල්තැබුණා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.