දෙපා ඇතිවුන් සමග දුවන්න ඔලිම්පික් ධාවන පථයට ආ දෙපා නැති මිනිසා

අපිට කණගාටුයි ශෙයිලා.. දරුවට තියෙන්නෙ හොදකරන්න බැරි ලෙඩක්. ඒකට කියන්නෙ  fibular hemimelia කියලයි. අනේ ඩොක්ට පුතාගෙ කකුල් දෙක සනීප කරන්න

Read more

ඖෂධ මාෆියාවට බැටදුන් සේනක බිබිලේගේ නොදත් ජීවිත කථාව

සර් මට ආයෙ ඉස්කෝලෙ එන්න වෙන්නෙ නැහැ. ඒ මොකද බිබිලෙ. අපේ තාත්ත නැතිවුණ හින්ද නංගිලාට මල්ලිලාට වියදම් කරන්න විදිහක් නෑ.

Read more