කයිරෝ නුවර මඩවලින් මතු වූ පාරා හිස

ඊජිප්තුවේ කයිරෝ නුවර මඩවලක් තුළින් මිසර පාරාවන්ගේ පිලිම කොටස් සොයා ගැනීමට හැකිවුණු බව ඊජිප්තු පුරාවිද්‍යාඥයෝ පවසති. ඔවුන් මෙම සොයා ගැනීම

Read more

ට්‍රම්ප්ගේ දියණිය ඉවන්කා ඉහළ යයි

ඇමරිකානු ජනාධිපති දියණිය ඉවන්කා ට්‍රම්ප් සිය නාමය යටතේ නිෂ්පාදනය කරනු ලබන විලාසිතාවන්හි අලෙවිය පස් ගුණයකින් ඉහළ ගොස් ඇති බව වාර්තා

Read more

වංචාවෙන් සුපිරි වාහන ලියාපදිංචි කර රජයට රුපියල් මිලියන 5716 ක් අහිමි කලේ කවුද ?

දේශීය කර්මාන්ත සහ ව්‍යාපෘති ආදිය සඳහා බදු සහන යටතේ ගෙන්වීමට අවසර ලබා දී තිබු වාහන වෙනුවට එම බදු සහන ලබා

Read more