මෙවර පැවැත්වෙන්නේ ඉකුත් වසරේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙලයි.

දසතින් නැගෙන කොරෝනා අභියෝගය මැද අද ඇරඹෙන ඔලිම්පික් ක්‍රිඩා උළෙල පිළිබඳ නෙත් ස්පෝට්ස්මන් තබන සටහනක් දැන්. 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *