1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්‍යාල පනත සංශෝධනය කරමින් සංශෝධන පනත් කෙටුම්පතක් ගැසට් කර තිබීම සම්බන්ධයෙන් අලුත් අර්බුදයක් සහ සැකයක් නිර්මාණය වෙමින් ඇතැයි විශ්ව විද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සමිති සම්මේලනය පවසනවා. එහි සභාපති ආචාර්ය ශ්‍යාම බන්නැහැක පැවසුවේ කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්ව විද්‍යාලය සම්බන්ධයෙන් දැඩි කතාබහක් රටතුළ මතුව ඇති පසුබිමක හදිසියේ මෙවැනි තීරණයක් ගැනීම සැකසහිත බවයි. 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *