විවාහ මංගල උත්සව නියාමනය හෙට සිට දැඩි කිරීමට මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමය තීරණය කර තිබෙනවා. එහි සභාපති උපුල් රෝහණ පැවසුවේ විවාහ මංගල උත්සව පැවැත්වීමට ලබාදුන් නිර්දේශ දිගින් දිගටම අවභාවිත වීම මීට හේතුව බවයි. 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *