වසර 04ක කාලයක් සඳහා රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර සිටින රන්ජන් රාමනායක හිටපු මන්ත්‍රීවරයා විසින් සිය රසිකයින්ට සහ ඡන්ද දායකයින් වෙත ලිපියක් යොමු කර තිබෙනවා.

එම ලිපිය පහතින්

https://www.facebook.com/photo?fbid=369016274585995&set=pcb.369017001252589

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.