ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩක ඉසුරු උදාන ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියට සමු දීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

මේ පිළිබඳව වන ලිපිය ඉසුරු උදාන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට යොමු කළ බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ලේකම් මොහාන් ද සිල්වා පවසනවා.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *