අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩලයේ විරෝධතාවය හේතුවෙන් බත්තරමුල්ලේ පාර්ලිමේන්තුවට පිවිසෙන මාර්ගය අසල නොසන්සුන්කාරී තත්ත්වයක් ඇතිවී තිබෙනවා.

https://www.facebook.com/watch/?v=569082260788997

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *