ටෝකියෝ ඔලිම්පික් උළෙලේ බේස්බෝල් පළමු අර්ධ අවසන් පූර්ව වටය අද පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා.

මෙහි විශේෂත්වය වන්නේ මෙම තරඟයේ පන්දුව ලෙස යොදාගන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරන ලද බේස්බොල් පන්දුවක් වීමයි.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *