මේ වන විට අලුත් රෝගීන් වාර්තා වීම වැඩි වීමක් තිබෙන බව නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් පවසනවා.

ඒ අනුව මෙම තත්ත්වය ඉතාමත් සැලකිල්ලට ගත යුතු කාරණාවක් බවත් හමුවන රෝගීන්ගෙන් වැඩි ප්‍රතිශතයක් රෝග ලක්ෂණ සහිතව පැමිණෙන බවද ඔහු ප්‍රකාශ කළා.

මෙම මාධ්‍ය හමුවේදී මාධ්‍ය වේදියෙක් රටේ ඉදිරි තත්ත්වය කෙසේදැයි නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්වරයාගෙන් විමසීමක් කළා.

ඒ පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්වරයා ප්‍රකාශ කළේ ඒ සම්බන්ධයෙන් කතා කිරීමට ගියහොත් ඉදිරියේදී ඔබතුමාලා හමුවට එන්න අවස්ථාව ලැබෙයිද කියන්නට බැරි බවයි.

ඒ අනුව මෙම තත්ත්වය වලක්වා ගැනීම සඳහා කටයුතු කරන ලෙස ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින බව වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් සඳහන් කළා.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.