රට තුල කිසිඳු අයුරකින් වසා දැමීමක් සිදු නොකරන බව හමුදාපතිවරයා නිවේදනය කරනවා.

නමුත් පවතින තත්වය මත ඇතැම් තහනම් සිදු කෙරෙන බවයි හමුදාපතිවරයා නිවේදනය කරන්නේ.

විවාහ මංගල උත්සව සඳහා දැනට පවතින සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ යාවත්කාලීන කිරීමට සඳහා අද පැවති කොවිඩ් මර්දන ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකා රැස්වීමේදී තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ් අනුව මෙම නව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන බවයි යුද හමුදාපතිවරයා සඳහන් කළේ.

ඒ අනුව උත්සව ශාලාවේ 500කට වැඩි ආසන පහසුකම් ඇත්නම් එහි පැවැත්වෙන මංගල උත්සවයක් සඳහා සහභාගී විය හැකි උපරිම සංඛ්‍යාව 150 කි.

එසේම උත්සව ශාලාවක ආසන පහසුකම් 500ට අඩු නම් එවැනි ස්ථානයක පැවැත්වෙන මංගල උත්සවයක් සඳහා සහභාගීවිය හැක්කේ උපරිම සංඛ්‍යාව 100 ක් පමණයි.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.