පවතින කොරෝනා තත්ව්‍යා හේතුවෙන් මහනුවර සිට කොළඹට පැමිණි ගුරු – විදුහල්පති පාගමන පස්යාල ප්‍රදේශයෙන් නැවත්වීමට වෘත්තීය සමිති තීරණය කර තිබෙනවා.

විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමයේ ඉල්ලීම පරිදි මෙලෙස විරෝධතාවය තාවකාලිකව අත්හිටවූ බව අප කල විමසීමකදී අධ්‍යාපන වෘත්තීකයින්ගේ සංගමයේ ලේකම් වසන්ත ධර්මසිරි පැවසුවා.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *