දිවයිනේ ස්ථාන කිහිපයකට මි.මී 75 ඉක්මවු වැසි ඇති විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරනවා.

බස්නාහිර සහ සබරගමුව පළාත්වලත් මහනුවර, නුවරඑළිය, ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් විටින් වැසි ඇති විය හැකි බව අදාළ නිවේදනයේ සඳහන්.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *