නිරෝධායන නීති උල්ලංඝණය කිරීමේ චෝදනා මත ගතවූ පැය 24ක කාලය තුල පුද්ගලයන් 94දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව පොලිසිය පවසනවා.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *