කොවිඩ් ආසාදනය වන වකුගඩු රෝගීන්ට බොහෝ දුරට ජීවිත අවදානමක් ඇති විය හැකි බව ජේ‍යෂ්ඨ කායික රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය ආනන්ද විජේවික්‍රම අද (13) පුවත්පත් වෙත සඳහන් කර තිබෙනවා.

වකුගඩු රෝගීන්ගේ ප්‍රතිශක්තිය බොහෝදුරට හීන මට්ටමක පවතින නිසා රෝග වාහකයන් හෝ රෝගීන් ගැවසෙන ස්ථානයකදී ආසාදිතයකු වීමට තිබෙන ඉඩකඩ ඉහළ මට්ටමක පවතින බවද විජේවික්‍රම සඳහන් කර තිබුණා.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *