තමන්ට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනයවී ඇති බව, රාජ්‍ය අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණවීර පවසනවා.

අප කල විමසීමකදී ඔහු මේ පිළිබඳව තහවුරු කළා.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *