වැටුප් ගැටලුව විසඳීමට රජයට බලකරමින් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පෙත්සමක් අත්සන් කිරීමට ගුරු – විදුහල්පතිවරු තීරණය කර තිබෙනවා.

ලංකා ගුරු සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් ජෝසෆ් ස්ටාලින් සඳහන් කළේ අද (14) දිනයේ සිට මෙම පෙත්සම අත්සන් කිරීමේ කටයුතු කරන අතර සිය ඉල්ලීම්වලට නිසි විසදුමක් ලැබෙන තුරු ආරම්භ කර ඇති වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය ඉදිරියට ගෙනයන බවයි.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *