කොරෝනා වෛරසයේ ඩෙල්ටා ප්‍රභේදයේ වෙනත් විකෘති ප්‍රභේද 3ක් මෙරටින් හඳුනාගෙන ඇති බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන අවධාරණය කරනවා.

පාර්ලිමේන්තුවේදී තම කතාවාරය තුල අදහස් දක්වමින් ඔහු මේ බව පැවසුවා.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *