නවසීලන්ත දින තුනක කාලයක් මුළුමනින් වසා දැමීමට එරට අග්‍රාමාත්‍යවරිය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ ඕක්ලන්ඩ් නුවරින් එක් කොරෝනා රෝගියෙකු වාර්තාවීමත් සමගයි.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *