යාපනය දිස්ත්‍රික් පාර්ලිම්නේතු මන්ත්‍රී ගජෙන්ද්‍රකුමාර් පොන්නම්බලම් හට කොරෝනා ආසාදනය වී තිබෙනවා.

ඔහු සිය ට්විටර් ගිණුමේ සටහනක් තබමින් මේ බව තහවුරු කර තිබෙනවා.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *