අද රාත්‍රී 10 සිට මේ මස 30 වනදා දක්වා රට සම්පුර්ණෙන් වසා දැමෙන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල සඳහන් කරනවා.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *