නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය පනවා තිබීම හේතුවෙන් ජීවනෝපාය අහිමි පුද්ගලයින්ගේ නම් ලැයිස්තුවක් කඩිනමින් සකස් කරන ලෙස මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා විසින් දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්ට උපදෙස් දී තිබෙනවා.

එම ලැයිස්තුව අනුව ලබන සතියේ සිට අදාළ පුද්ගලයින්ට රුපියල් 2,000 සක දීමනාවක් ගෙවීමට සැලසුම් කර ඇති බව සඳහන්.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.