කොරෝනා ආසාදිතව සිටි හිටපු අමාත්‍ය මංගල සමරවීර (65) කොළඹ පෞද්ගලික රෝහලකදී අභාවප්‍රාප්ත වෙයි.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *