වෙළෙද අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන තමන්ට වෛරසය ආසාදනය වුයේ කෙසේද යන්න සම්බන්ධයෙන් සිය ෆේස්බුක් ගිණුමේ සටහනක් තබා තිබෙනවා.

අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන විසින් තබා තිබු ෆේස්බුක් සටහන පහතින්

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *