ටෝකියෝ පැරාලිම්පික් උලෙළේ F46 කාණ්ඩයේ පිරිමි හෙල්ල විසිකිරීමේ ඉසව්වේදී නව ලෝක වාර්තාවක් පිහිටුවීමට ශ්‍රී ලංකාවේ දිනේෂ් ප්‍රියන්ත අද සමත්වුණා.

ඔහු එම ඉසව්වේදී දැක්වූ දක්ෂතාව මීටර 67.79ක්

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *