අධි අවධානම් කොවිඩ් ආසාදිතයන්ට හදිසි භාවිතය සඳහා රටවල් ගණනාවක් අනුමත කර ඇති රීජන් කොව් (REGEN-COV) නැමති ප්‍රතිදේහ ජනක ඖෂධය මෙරටට ගෙන්වීමට හැකියාව ඇති බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන පවසනවා.

ඒ අනුව එම ඖෂධය ගෙන්වීම සඳහා අවසර ලබාදුන් සමාගම මෙම ඖෂධය සම්බන්ධයෙන් ජනමාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රචාරණය කිරීම හේතුවෙන් ඔවුන්ට තාවකාලික තහනමක් පනවා තිබූ බවත් මේ වන විට එම තහනම ඉවත් කර ඇති බවද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළා.

රීජන් කොව් ඖෂධය ගෙන්වීම සඳහා එම සමාගමට අවස්ථාව ලබාදී ඇති බවත් මෙම ඖෂධය භාවිතා කිරීම සඳහා විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙකුගේ නිර්දේශය අවශ්‍ය බවත් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *