රටපුරා දැනට ක්‍රියාත්මක නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය තවදුරටත් දීර්ඝ කරන්නේ ද නැද්ද යන්න සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගැනීම සඳහා කොවිඩ් මර්දන ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායේ විශේෂ රැස්වීමක් අද (03) පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *