පාරිභෝගික කටයුතු සංශෝධන පනත එළඹෙන සඳුදා (06) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත්කරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න පැවසුවා.

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ මිල සැලසුම් සහගතව ඉහළ දමන සහ පාලන මිලට වැඩියෙන් භාණ්ඩ අලෙවි කරන පුද්ගලයින් සහ සමාගම් සම්බන්ධයෙන් දැඩිව කටයුතු කිරීමට අදාළ නීති හා රෙගුලාසිද මෙහි අන්තරගටහ්ව ඇති බවයි.

ඒ අනුව, තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක උපරිම දඩ මුදල රුපියල් 20,000 සිට ලක්ෂ 10 දක්වා ඉහළ නංවා තිබෙන අතර සමාගමක උපරිම දඩය ලක්ෂ දෙකේ සිට කෝටිය දක්වාද ඉහළ දමා ඇති බවයි අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *