පවතින කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් 2020 සහ 2021 ගුරු විද්‍යාල අවසාන විභාගය දින නියමයක් නොමැතිව කල් දමා තිබෙනවා.

විභාගය පැවැත්වෙන දින, ඉදිරියේදී ප්‍රකාශයට පත් කරන බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් සනත් බී පූජිත අප කළ විමසීමකදී සඳහන් කළා.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *