කළුබෝවිල රෝහලේ ‌නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය රුක්ෂාන් බෙල්ලනට කොරෝනා රෝගය ආසාදනය වී ඇති බව අද (09) පුවත්පත් වාර්තා කරනවා.

රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංසදයේ සභාපතිවරයා වන්නේ ද වෛද්‍ය රුක්ෂාන් බෙල්ලනයි.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *