තමන් මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයෙන් හා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් පවසනවා.

එළඹෙන සඳුදා (13) තම මෙම ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වන බවයි ඔහු සඳහන් කරන්නේ.

ඉන් පසුව ශ්‍රී ලනකා මහා බැංකුවේ අධිපතිවරයා ලෙස වැඩ භාරගැනීමට නියමිත බව ඔහු සඳහන් කර තිබෙනවා.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.