ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ පරිගණක දත්ත ගබඩාවේ දත්ත මකාදමා ඇත්තේ පසුගිය රජය සමයේ සිදුවූ ඖෂධ වංචාවන්වලට අදාළව පරීක්ෂණ සිදුවන දත්ත රැසක් බව විෂය භාර රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන පවසනවා.

ඒ අනුව මෙලෙස දත්ත මැකී ගිය කොටසේ තිබී මෙම සිදුවීම සිදුවීමට වසරකට පමණ පෙර කාලයක නව ඖෂධ ලියාපදිංචියට අදාළ ඒ ඒ සමාගම් විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති ලිපිගොනු බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ.

මේ වන විට සිදු කර ඇති පරීක්ෂණවලට අනුව මෙය හිතා මතා සිදු කරන ලද ක්‍රියාවක් බවට දැනගන්නට ලැබී ඇති බවද රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන ප්‍රකාශ කළා.

පසුගිය ආණ්ඩුව සමයේ එවකට ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන විසින් පත්කළ ජනාධිපති කොමිසන් සභාවෙන්ද රුපියල් මිලියන 850 ක පමණ වංචාවක් එක් ඖෂධයකට සිදුවී ඇති බවට අනාවරණය කර ඇති බවත් අදාළ මැකී ගිය දත්ත ගබඩාවේ තිබී ඇත්තේ එම පරීක්ෂණවලට අදාළ ලිපිගොනු බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන ඉතා හොඳින් සිදු කළ යුතු බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.