තමන් පසුගිය 12 වනදා වැලිකඩ සහ අනුරාධපුර බන්ධනාගාරවලට ගිය නමුත් එම බන්ධනාගාර තුළට කාන්තාවක් හෝ මිතුරන් ගෙනයාමක් සිදු නොවූ බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහාන් රත්වත්තේ පවසනවා.

එමෙන්ම වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ එල්ලුම්ගස පරික්ෂා කිරීමට ගිය නමුත් එම අවස්ථාවේ බීමතින් නොසිටි බවත් එය බැලීමට තමන් සමඟ කිසිදු මිතුරෙකු හෝ කාන්තාවක නොගිය බවද අමාත්‍යවරයා සදහන් කරනවා.

එය ස්ථානයට ගිය බවට රූ රැජිණකගේ නමක් සඳහන් වුවද එවැයි අයෙක් තමන් හදුනන්නේවත් නැති බව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ යැයි දිනමිණ පුවත්පත වාර්තා කරනවා.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.