ප්‍රභූන් රැසකට ප්‍රතිකාර කළ වෛද්‍ය ඒලියන්ත වයිට් කොවිඩ් ආසාදනය වීම හේතුවෙන් අභාවප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා.

ඔහු කොවිඩ් ආසාදිතව දින කිහිපයක සිට පෞද්ගලික රෝහලක ප්‍රතිකාර ලබමින් සිට තිබෙනවා.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.