ඉදිරියේ දී වයස අවුරුදු 50ට වැඩි සියලු පුද්ගලයින්ට කොවිඩ් එන්නතේ තෙවන මාත්‍රාවක් හෙවත් බූස්ටර් එන්නතක් ලබාදීමට සිදුවනු ඇති බව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ ප්‍රතිජීව විද්‍යා හා අනුක විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ ප්‍රධානී, මහාචාර්ය නීලිකා මලවිගේ පෙන්වා දෙනවා.

“සයිනොෆාම් එන්නත ලබාදුන් තරුණ අයට බූස්ටර් එන්නත් මාත්‍රාවක් අවශ්‍යයි කියලා මම හිතන්නේ නෑ. ඒ වුණාට 50ට වැඩි අයට මොන එන්නත ලබාගෙන තිබුණත් බූස්ටර් එන්නතක් දෙන එක හොඳයි කියලා ලෝකයේ තියෙන දත්තවල හැටියට හිතෙනවා.” යනුවෙන් එතුමිය පවසනවා.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *