අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ කිහිපයක මිල සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් අද (27) පැවැත්වෙන අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී අවසන් තීරණයක් ගැනීමට නියමිතව තිබෙනවා.

කිලෝග්‍රෑම් එකක කිරිපිටි පැකට්ටුව රුපියල් 200කින්, ග්‍රෑම් 400 කිරිපිටි පැකට්ටුව රුපියල් 80කින්, ගෑස් රුපියල් 550කින්, සිමෙන්ති රුපියල් 50කින් සහ තිරිඟුපිටි රුපියල් 10කින් මිල ඉහළ නැංවීමට නියමිතයි.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *